Husgrunder Öland

Vi lägger husgrunder i Öland

En stadig och gedigen husgrund är en förutsättning för en hållbar byggnad. Den ska vara stabil för att kunna ta upp vikten från husbyggnaden samt utföras på ett sådant sätt att det inte finns risk för tjällyftning. De vanligaste husgrunderna är betongplatta på mark, krypgrund, husgrund med källare samt hus byggd på plintar. Hus på enbart plintar är inte vanliga i Sverige. Vi har flera års erfarenhet av att lägga husgrunder. Då vi jobbar både mot bostadsföreningar, företag och privatpersoner för vi ju allt möjligt beroende på vad du är ute efter. Att bygga en villa är inte enbart trä och plankor. Det viktigaste, en stabil grund är ett måste.

0705-198 126

Olika sorters husgrunder

Nedan kan du läsa om olika trädgårdsarbeten vi utför åt kund. Med det stora utbudet av arbeten vi utför, täcker vi hela trädgårdsområdet.

Källargrund

En klassisk husgrund är källargrund. En Fördel med källargrund är extra förvaringsutrymmen och att den inte är lika känslig för fuktskador. Uppstår fuktskador eller översvämning går det att rätta till med ny dränering. Problem som finns med denna typ av husgrund är att en del inreder källaren. En källare får inte isoleras från insidan. Det blir genast mögelproblem. Samma problematik som för betongplatta. Är källaren oinredd finns det nästan inga nackdelar.

Betongplatta

Betongplattan är en billig husgrund som alternativ till källargrund. Fördelen med isolering under en betongplatta är att mindre andel fukt når innegolvet. Isoleringen tjänstgör som en fuktspärr. Den kalla marken når inte det varma inomhusklimatet. Därmed minimeras risken för kondens. Idag används oftast 30 cm cellplast som isolering under en husgrund. Även mineralull kan användas. Tidigare användes 10 cm isolering.

Krypgrund

För att sänka byggkostnaderna ersättas källare med krypgrund. Bakgrunden är att torpargrund, det vill säga gamla torp klarar sig bra från rötskador. Grundläggning grävs ner till frostfritt djup. På en betongsula murades murblock upp. Felet med denna husgrund är att för få ventiler sattes in. Fördelen med torpargrund, eller krypgrund, är att den går att besiktiga. Genom att krypa ner i husgrunden går det att avgöra om den är skadad eller ej. Har inte mögel eller röta bildats går det att sätta in avfuktningsanläggning som löser fuktproblemen.